EDUCACIÓ PER LA CIUTADANIA GLOBAL

Treballem en projectes educatius i de sensibilització social, a escala autonòmica i internacional, en coherència amb la cultura de pau i els ODS.

Duem a terme programes d’Educació per a la Ciutadania Global a escala internacional en Nicaragua i Guatemala, i en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. Projectes educatius i de sensibilització social, amb l’objectiu de construir una ciutadania crítica, compromesa, en l’àmbit personal i col·lectiu, amb la transformació de la realitat local i global, i el desenvolupament humà sostenible, inclusiu i equitatiu des del compromís i la solidaritat.

Realitzem accions transversals educatives que afavoreixen la col·laboració entre l’educació formal i no formal, i que potencien els valors ètics i morals necessaris per a desenvolupar una ciutadania crítica i compromesa amb l’entorn i la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. Col·laborem amb la comunitat educativa dels centres educatius, AMPA, entitats socials, l’administració pública i grups de voluntariat, amb l’objectiu d’obtenir més impacte educatiu i unir forces.

IMPACTE

Persones beneficiàries anualment

Beques d’estudis

Centres educatius, entitats socials i administracions públiques en les quals treballem en xarxa

VAMOS A ESTUDIAR

DE LA BANCA ARMADA A LA BANCA ÈTICA

TRANSFORMANT EL NOSTRE MÓN: SECUNDÀRIA

TRANSFORMANT EL NOSTRE MÓN: FORMACIÓ PROFESSIONAL

LLAURANT UN FUTUR SOSTENIBLE

EMPRENEDORIA SOCIAL JUVENIL

ECOSAFE

AULA COMPARTIDA

VISIONS D’EDUCACIÓ