COOPERACIÓ INTERNACIONAL

Projectes educatius a nivell internacional i en coherència amb una cultura de pau.

   Projecte 1

Programa “Vamos a Estudiar”

En l’any 2002 la Fundació Novessendes va ficar en marxa el Fons d’Educació i Cultura “Per una vida digna”, consistent en un programa de beques d’estudi, en cooperació amb la Fundación Fuente de Vida de Nicaragua. S’han atorgat fins a la data 416 beques, la finalitat de les quals ha sigut facilitar una educació continuada com a forma de procurar canvis significatius i duradors que ajuden a trencar el cercle de la pobresa en les persones i famílies beneficiàries. La contrapart que gestiona les beques a Nicaragua compta amb grups organitzats de la ciutadania, que a més de dur a terme un seguiment amb les famílies i analitzar els resultats, ajuden a fer que els beneficiaris puguen projectar el suport rebut desenvolupant un interés i compromís cap a les seues comunitats.

El programa de beques finalitza en el 2018, quan tots/es els/les estudiants que començaren des de Primària amb la beca acaben els seus estudis universitaris. Per això, des de 2017 hem iniciat el nou programa “VAMOS A ESTUDIAR”, destinat a menors que es troben en risc social, en el carrer, realitzant treball infantil informal i que el Ministeri de la Família nicaragüenca els cataloga com a xiquetes i xiquets treballadors.

En el cas del municipi de “El Viejo” (departament de Chinandega), la majoria dels 400 xiquets i xiquetes censats treballen en l’abocador municipal de fem, traient objectes per a vendre’ls a empreses de reciclatge. Per al 2018, el projecte beneficiarà a 58 d’aquests menors, identificats i seleccionats en coordinació amb el Ministeri de la Família, perquè puguen comptar amb els mitjans bàsics per a estudiar en les escoles públiques, sota un seguiment que permeta potenciar les seues habilitats i motivar-los a lluitar per un futur millor que els permeta trobar un treball digne. El programa inclou proveir-los d’acompanyament, material escolar i equipament, així com capacitar a les seus famílies perquè els donen atenció de qualitat en el seu desenvolupament personal i acadèmic, i també un treball coordinat amb les escoles. Una treballadora social realitza visites sistemàtiques a la casa i a l’escola on estudien els menors beneficiaris del programa, i en coordinació amb els mestres i els pares o tutors supervisa el seu desenvolupament i atén qualsevol situació en què la xiqueta o el xiquet necessite suport.

   Projecte 2

De la Banca Armada a la Banca Ètica.

Sensibilització i incidència política en la Comunitat Valenciana per a avançar

cap al foment de la pau i els objectius de desenvolupament sostenible.

Es tracta d’una iniciativa per sensibilitzar i promoure una consciència de ciutadania global en la societat valenciana. L’objectiu general del projecte és contribuir a una ciutadania global crítica i a un govern actiu en el foment d’unes finances ètiques com a ferramenta per a un desenvolupament humà i sostenible per a tots i totes, i una cultura de pau en la Comunitat Valenciana. Es pretén incrementar la consciència crítica sobre la relació individual, organitzacions i institucions amb la banca que finança la indústria armamentista, estimular un entorn propici per a generar canvis en les pràctiques bancàries de la ciutadania i en les polítiques de les administracions

públiques, en coherència amb una cultura de pau i amb l’Agenda 2030 de Nacions Unides sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible. L’actuació s’estructura en tres àmbits que considerem complementaris:

  1. Investigació i divulgació.
  2. Sensibilització i conscienciació.
  3. Mobilització social i incidència política i empresarial.

El projecte es desenvoluparà en col·laboració amb Setem Comunitat Valenciana i el Centre Delàs.

ALTRES PROJECTES REALITZATS ANTERIORMENT