EDUCACIÓ EN VALORS

Amb esta activitat promovem accions i programes transversals educatius que afavorisquen la col·laboració entre l’educació formal i no formal, i que potencien la consecució dels valors ètics i morals necessaris per a desenvolupar una ciutadania compromesa amb l’entorn.

En estos últims anys hem donat un pas més, ja que tractem de realitzar un esforç conjunt en el municipi de Betxí i aglutinar totes les propostes d’educació en valors proposades per professorat, AMPA, entitats socials, ajuntament, grups de voluntaris… en un únic programa amb l’objectiu d’obtindre més impacte educatiu i unir forces.

1.

D’ací va sorgir la idea de crear una COMISSIÓ D’EDUCACIÓ MUNICIPAL PER A ACCIONS TRANSVERSALS.
Esta comissió coordina activitats amb pares/mares, formació del professorat, tallers dirigits a xiquets,
a adolescents, a famílies i unes jornades per a públic general.

2.

Aquest any la comissió tindrà el propòsit de formular el projecte educatiu DEBATS PER A LA DIVERSITAT.
Este projecte tindrà el propòsit d’utilitzar el debat com
a ferramenta educativa per a afavorir un pensament crític en els estudiants i promoure el concepte de ciutadania global.

3.

Durant el primer semestre de l’any, continuarem amb el programa ECOSAFE que dóna resposta a la necessitat
del Centre Cervantes-Dualde per millorar la convivència entre tots els agents de la comunitat educativa:
xiquets, pares i docents.
El programa afavorix l’educació integral des de la perspectiva del ioga fent ús dels recursos actitudinals/relacionals i psicofísics del sistema del ioga.

4.

També seguirem amb la COL·LABORACIÓ IES-BETXÍ,
que es va iniciar l’any passat amb el Programa d’Aula Compartida (PAC), on els alumnes de l’institut
es formen en l’Horta del Rajolar.
A més, aquest any iniciem el nou projecte de Ioga en l’Institut, que tan bons resultats està donant en l’escola.