Qui Som?

La Fundació Novessendes és una fundació cívica ubicada a Betxí, que treballa amb la missió de millorar la societat i el benestar dels ciutadans en el seu àmbit territorial d’actuació, cercant la implicació de les persones, grups i entitats en eixe objectiu compartit de millora comunitària.

Per què ho fem?

Com a fundació tenim la responsabilitat de contribuir a la millora de la qualitat de vida de la ciutadania al nostre territori, cercant respostes front problemes que afecten a les persones i el desenvolupament local. Entenem que la participació de la ciutadania és el camí per a la construcció del bé comú, des de la creació d’un espai compartit per a millorar l’entorn.

 

Què fem?

Treballem dia a dia per a obrir camins de participació social. Promovem processos comuns des de la responsabilitat i el compromís cívic, recolzem iniciatives de persones i organitzacions de la ciutadania, i portem a la pràctica projectes que aporten valor per a la construcció d’un món més harmònic i un desenvolupament sostenible.

Com ho fem?

Volem ser una fundació del poble i per al poble, que convoca els ciutadans, les associacions, els poders públics, les empreses i les institucions, perquè junts podem dissenyar solucions innovadores i proveir els mitjans per a portar-les endavant.

Des de quan?

Novessendes es va fundar l’any 2001 per Cartonajes de la Plana, SL. com a fundació d’empresa relacionada amb la responsabilitat social empresarial amb la visió de l’empresa com a un instrument al servei de la solidaritat, que s’ha de comprometre amb la comunitat on es desenvolupa. A 2010 vam deixar de ser una fundació d’empresa per constituir-nos com a Fundació cívica, obrint el Patronat a la participació de persones procedents de diferents àmbits (associatiu, educatiu, empresarial, Administració local) i és així com vam cedir el control de la fundació a la ciutadania.

INICIS I TRAJECTÒRIA

Novessendes va començar sent una fundació d’empresa, creada en l’any 2001 per Cartonajes de la Plana, SL. Els seus inicis, per tant, estan relacionats amb la responsabilitat social empresarial i la visió de l’empresa com a un instrument al servei de la solidaritat i origen d’inquietuds socials, que s’ha de comprometre amb la comunitat on es desenvolupa.

Després d’uns primers anys de consolidació, en què vam començar a desenvolupar un pla d’acció al voltant de temes educatius, socials, culturals i de cooperació al desenvolupament, ficant també en marxa un Centre Cívic a Betxí per a aportar recursos a grups i associacions de la ciutadania, finalment en l’any 2010 vam fer un canvi en la pròpia manera de ser de Novessendes. Vam deixar de ser una fundació d’empresa per constituir-nos com a Fundació cívica, obrint el Patronat a la participació de persones procedents de diferents àmbits (associatiu, educatiu, empresarial, Administració local) i és així com vam cedir el control de la fundació a la ciutadania, encara que l’empresa fundadora manté el seu compromís en aportar una gran part de la financiació.

EQUIP I COL·LABORADORS

Actualment, la presa de decisions en Novessendes la realitza el seu patronat format per gent del poble i, un equip tècnic, amb experiència en participació ciutadana i moviments socials. A més, considerem molt important la implicació d’un grup de persones col·laboradores i voluntàries, l’aportació de les quals fa possible portar endavant un major nombre d’iniciatives, així com una valuosa i contínua comunicació interpersonal i treball en xarxa, on confluïxen noves idees enriquidores per a les iniciatives que duem a terme.

Manolo
President

Esther
Directora

Andrea
Administrativa

Oscar
Tècnic Agroecologia

Faustino
Llaurador

Marc
Bioleg

Mario
Psicòleg

Camino
Educadora Social

Alba
Biòloga

EL NOSTRE PATRONAT

MANOLO M. PIQUER GUMBAU
PRESIDENT
Llicenciat en Filosofia


ESTHER PAULO FUERTES
SECRETÀRIA
Pedagoga i Directora de la Fundació


ALFRED REMOLAR FRANCH
ALCALDE DE BETXÍ
Llicenciat en Filologia Catalana i Comunicació Audiovisual


RAMON CARDONA PLA
Membre de El Col·lectiu de Betxí i activista de diferents moviments socials i educatius


PAU LLOP FRANCH
Periodista i Director d´Innovació Digital a Rivas Vaciamadrid


PACO MARCO VICIANO 
Llicenciat en Filosofia i Director de la revista digital KULT-UR


ALFONSO FABREGAT ROSAS
Professor


SUSANA PIQUER GUMBAU
Psicòloga i responsable de Comunicació Interna de Cartonajes La Plana


FINA ALMELA MOLLAR
Voluntària del moviment associatiu localALBERT LÓPEZ MONFORT
Gestor Cultural i Director del Servei d’Animació Sociocultural de la UJI


ESTRATÈGIA

TRANSPARÈNCIA

La Fundació Novessendes tenim la voluntat de ser una entitat transparent i complir amb la legalitat, Llei 2/2015 de la Generalitat de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, i de la Llei 19/2013 de Transparència. Per això fem pública en aquesta web la informació relativa a la nostra activitat.

Ingressos i Despeses 2018

Pla d’actuació i Pressupostos 2018-2019

Memòries i comptes anuals

Amb les memòries anuals volem informar transparentment sobre l’activitat i la rendició de comptes de la Fundació, perquè totes les persones interessades puguen conèixer què fem i què volem aconseguir, generant confiança al nostre entorn.

Convenis i Subvencions

Convenis i subvencions públiques rebudes durant l’any 2019

Diputació de Castelló | Promoció econòmica: Horta del Rajolar, cooperació empresarial amb l’interior de la província de Castelló | 14.992,50 € ||
Conselleria d’Educació | Promoció Valencià | 3.482,70 € ||
Conselleria Economia Sostenible | Accions per al Foment de l’EBC: Adaptació de la Matriu del Bé Comú a Organitzacions socials del Tercer Sector | 9.890,54 € ||
Conselleria d’Educació | Educació en valors: Cap a la ciutadania global | 4.766,49 € ||
Ajuntament de Betxí | Conveni Col·laboració: Horta del Rajolar i Centre Cívic | 8.500 €

Convenis i subvencions públiques rebudes durant l’any 2017

Diputació de Castelló | Promoció econòmica: Promoció de l’agricultura de proximitat | 4.245 € ||
Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació | Accions per a la millora de la participació amb les TIC | 6.000 € ||
Fundació Caixa Castelló | Horta del Rajolar: Accions per la promoció d’agricultura de proximitat | 2.500 € ||
Diputació de Castelló | Atenció de despeses generals de l’entitat | 1.000 € ||
Cons. d’Educació | Promoció Valencià | 6.075 € ||
Conselleria Economia Sostenible | ODS més a prop gràcies a la EBC | 16.000 € ||
Ajuntament de Betxí | ONGD Cooperació: Programa “Vamos a Estudiar” i beques a l’estudi, Nicaragua | 4.800 € ||
Ajuntament de Betxí | Activem Betxí i Projecte de millora de la sostenibilitat ambiental i ús pedagògic de l’Horta del Rajolar | 10.225 € ||
Diputació de Castelló |ONGD Cooperació: Programa “Vamos a Estudiar” i beques a l’estudi, Nicaragua | 4.320 € ||
Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació | De la Banca Armada a la Banca Ètica: Sensibilització i incidència política a la C.V. per avançar cap al foment de la pau i dels ODS | 39.651 € 

Convenis i subvencions públiques rebudes durant l’any 2018

Diputació de Castelló | Promoció econòmica: Promoció de l’agricultura de proximitat | 4.780 € ||
Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació | Transformant el nostre món: Canviem les regles del joc amb la EBC | 89.275 € ||
Diputació de Castelló | Atenció de despeses generals de l’entitat | 1.000 € ||
Cons. d’Educació | Promoció Valencià | 5.070 € ||
Diputació de Castelló | ONGD Cooperació: Programa “Vamos a Estudiar”, Nicaragua | 4.148 € ||
Conselleria d’Economia Sostenible | Accions foment EBC Municipal | 4.443 € ||
Conselleria d’Economia Sostenible | Vídeo educatiu EBC i Economia solidària | 4.205 € ||
Conselleria d’Educació | Educació en valors: Cap a la ciutadania global | 2.463 € ||
Ajuntament de Betxí | ONGD Cooperació: Programa “Vamos a Estudiar” i beques a l’estudi, Nicaragua | 5.060 € ||
Ajuntament de Betxí | Conveni Col·laboració: Horta del Rajolar i Centre Cívic | 8.500 € ||
Conselleria Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació | Per unes institucions lliures de banca armada: aprofundint en la sensibilització i la incidència política a la Comunitat Valenciana | 3.3570 €