COOPERACIÓ INTERNACIONAL

Projectes educatius a nivell internacional i en coherència amb una cultura de pau.

   Projecte 1

Programa “Vamos a Estudiar”

En l’any 2002 la Fundació Novessendes va ficar en marxa el Fons d’Educació i Cultura “Per una vida digna”, consistent en un programa de beques d’estudi, en cooperació amb la Fundación Fuente de Vida de Nicaragua. S’han atorgat fins a la data 416 beques, la finalitat de les quals ha sigut facilitar una educació continuada com a forma de procurar canvis significatius i duradors que ajuden a trencar el cercle de la pobresa en les persones i famílies beneficiàries. La contrapart que gestiona les beques a Nicaragua compta amb grups organitzats de la ciutadania, que a més de dur a terme un seguiment amb les famílies i analitzar els resultats, ajuden a fer que els beneficiaris puguen projectar el suport rebut desenvolupant un interés i compromís cap a les seues comunitats.

El programa de beques finalitza en el 2018, quan tots/es els/les estudiants que començaren des de Primària amb la beca acaben els seus estudis universitaris. Per això, des de 2017 hem iniciat el nou programa “VAMOS A ESTUDIAR”, destinat a menors que es troben en risc social, en el carrer, realitzant treball infantil informal i que el Ministeri de la Família nicaragüenca els cataloga com a xiquetes i xiquets treballadors.

En el cas del municipi de “El Viejo” (departament de Chinandega), la majoria dels 400 xiquets i xiquetes censats treballen en l’abocador municipal de fem, traient objectes per a vendre’ls a empreses de reciclatge. Per al 2018, el projecte beneficiarà a 58 d’aquests menors, identificats i seleccionats en coordinació amb el Ministeri de la Família, perquè puguen comptar amb els mitjans bàsics per a estudiar en les escoles públiques, sota un seguiment que permeta potenciar les seues habilitats i motivar-los a lluitar per un futur millor que els permeta trobar un treball digne. El programa inclou proveir-los d’acompanyament, material escolar i equipament, així com capacitar a les seus famílies perquè els donen atenció de qualitat en el seu desenvolupament personal i acadèmic, i també un treball coordinat amb les escoles. Una treballadora social realitza visites sistemàtiques a la casa i a l’escola on estudien els menors beneficiaris del programa, i en coordinació amb els mestres i els pares o tutors supervisa el seu desenvolupament i atén qualsevol situació en què la xiqueta o el xiquet necessite suport.

   Projecte 2

De la Banca Armada a la Banca Ètica.

Per unes institucions lliures de banca armada.

Aprofundint en la sensibilització i incidència política a la Comunitat Valenciana

El projecte “Per unes institucions lliures de banca armada: aprofundint en la sensibilització i incidència política a la Comunitat Valenciana” (proposat per a la convocatòria 2018) neix de la voluntat de donar continuïtat al projecte “De la banca armada a la banca ètica: sensibilització i incidència política a la Comunitat Valenciana per avançar cap al foment de la pau i dels Objectius de Desenvolupament Sostenible” (convocatòria 2017). Es pretén contribuir a la consolidació dels resultats obtinguts en el projecte de 2017, ampliant el treball amb actors clau a les principals administracions municipals i/o supramunicipals valencianes, i alhora obrir nous escenaris per a la sensibilització sobre la qüestió del cicle econòmic militar i el paper de les entitats financeres en el manteniment de la indústria armamentista, incidint en les institucions i la comunitat universitària valenciana per avançar en la coherència de polítiques. Si volem construir una societat justa i pacífica, hem de donar a conèixer tot allò que alimenta les violències i desmuntar el negoci de la guerra.

El projecte es desenvoluparà en col·laboració amb Setem Comunitat Valenciana i el Centre Delàs. I és finançat per la Generalitat Valenciana mitjançant la convocatòria del 2018 de subvencions a ONGD per al finançament de projectes d’educació per a la ciutadania global en l’àmbit de la Comunitat Valenciana de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació.

   Projecte 3

Transformant el nostre món.

Canviem les regles del joc amb l’Economia del Bé Comú.

L’abril de 2019 encetem un programa d’Educació per a la Ciutadania Global, on pretenem promoure entre els membres de la comunitat educativa de 10 centres d’educació secundària valencians la consciència crítica i la participació per al foment d’un desenvolupament sostenible prenent com a eina l’Educació per al Bé Comú.

El projecte és finançat per la Generalitat Valenciana mitjançant la convocatòria del 2018 de subvencions a ONGD per al finançament de projectes d’educació per a la ciutadania global en l’àmbit de la Comunitat Valenciana de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació.