COM FER-SE SOCI COL·LABORADOR

Volem que ens acompanyes en el repte del compromís cívic i la participació social, junts podem dissenyar solucions innovadores.

El teu suport permetrà continuar organitzant activitats de qualitat i farà que el centre cívic siga dinàmic, a més de poder desenvolupar altres projectes.

Si vols col·laborar emplena les dades i ens les lliures al local de la fundació:
Av. Primer de maig, 23. Betxí 12549 (Castelló).
O posa’t en contacte cridant-nos al telf. 964 62 00 10.
  Fiare Banca Ètica
  ES66 1550 0001 2900 0080 7727

  Triodos ES06 1491 0001 2910 3410 0212

  Ruralnostra ES23 3138 1199 8620 1216 0020

   Podràs deduir el 75% de les teues aportacions en la declaració del IRPF.
   El signant manifesta ser el titular de les dades reflectides en el present document i expressa el seu consentiment al tractament de les mateixes sent incorporades i tractades al fitxer denominat com SOCIS-COL·LABORADORS, la finalitat del qual i usos previstos és mantenir la comunicació i enviament d’informació de la Fundació i la gestió de socis col·laboradors. Sent inscrit l’esmentat fitxer en el RGPD, les dades del qual no podran ser cedides, excepte cession previstes en la Llei.
   El responsable del fitxer és la Fundació Novessendes de la Comunitat Valenciana, i l’adreça on l’interessat podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant el mateix és en l’avinguda Primer de maig, 23 de Betxí (Castelló), de tot el qual s’informa en compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.