PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Treballem per la millora de la participació dels veïns i veïnes de Betxí en assumptes comunitaris d’interés general.

Per a això la fundació genera, impulsa i coordina iniciatives de la comunitat per a la pròpia comunitat, fomentant la promoció de la democràcia, la responsabilitat social i el compromís cívic. El projecte de participació comprén distintes activitats:

ACTIVEM BETXÍ

La finalitat de la proposta és establir unes ajudes econòmiques i recolzament tècnic a organitzacions no lucratives externes per a abordar necessitats i oportunitats de la societat de Betxí.

La idea del projecte ha de ser una iniciativa que busque resoldre un problema social i, per tant, es traduïsca en un benefici per a Betxí. Convocatòria anual junt amb l’Ajuntament de Betxí. Tots els anys publiquem les bases i el formulari de sol·licituds a la web.

Més informació en la Convocatòria

Acta de projectes seleccionats

CENTRE CÍVIC

Cessió d’espais i l’assessorament a associacions i grups locals, amb l’objecte d’enfortir les organitzacions de la societat civil.

Oferim un espai de referència a les múltiples iniciatives associatives i ciutadanes tant del municipi com de la província. En estos moments, donem suport a les activitats organitzades per la Casa de Joventut l’Espurna, com el taller de cuina, el taller de camisetes, el cineforum,…; per AFIMREB com són tai-txi, pilates i ioga; així com a grups de comunicació familiar, de biodanza o de meditació. La Fundació també proposa activitats pròpies anualment per a completar l’oferta en el municipi. Podeu consultar la página d’ACTUALITAT a la web de Novessendes per a estar informats de les activitats.

PROGRAMA DE FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ

Les entitats socials programen conjuntament les seues activitats, treballant de forma col·laborativa. D’aquesta manera, s’optimitzen els recursos i augmenta l’impacte comunicatiu. Pretenem oferir vies de participació social i desenvolupament comunitari que enriquisquen la vida sociocultural de Betxí i, abordar tota una sèrie de necessitats emergents de la comunitat.

FOMENT DE L’ECONOMIA DEL BÉ COMÚ EN ENTITATS SOCIALS

La fundació promou l’economia del Bé Comú entre entitats socials mitjançant el projecte Accions de Foment de l’Economia del Bé Comú; Adaptacions de la matriu del Bé comú a organitzacions socials del tercer sector, finançat per la Conselleria d’Economia sostenible, Sectors productius, Comerç i Treball. Aquest projecte té com a objectiu principal el foment i difusió de la cultura i pràctiques de l’Economia del Bé Comú en entitats socials.

Pots consultar més informació en: L’economia del Bé Comú en les entitats socials.

PROGRAMA DE VOLUNTARIAT

Canalitzem la necessitat de distintes entitats quant a la gestió del voluntariat. De la mateixa manera, promovem tres grups de voluntariat a nivell local: educatiu, social i ambiental. Posem especial èmfasi a dinamitzar als jóvens i promoure el manteniment de l’Esplai. Teniu més informació al díptic i al pla del voluntariat que us adjuntem a continuació. Per a fer-se voluntari podeu inscriure-vos a la web.

Més informació en Fer-se Voluntari/ària

Més informació en Pla de Voluntariat