Centre cívic i recursos associatius

Amb la cessió d’espais i l’assessorament a associacions i grups locals, oferim vies de participació social i desenvolupament comunitari que enriquisquen la vida sociocultural de Betxí i, abordem tota una sèrie de necessitats emergents de la comunitat, amb l’objectiu d’enfortir les organitzacions de la societat civil.

Oferim un espai de referència a les múltiples iniciatives associatives i ciutadanes tant del municipi com de la província. Al llarg dels anys hem donat suport a les activitats organitzades per diferents entitats com l’Associació Casa de Joventut l’Espurna, AFIMREB, l’Associació Valenciana per al foment de l’EBC, L’Associació Betxí Art Compromés, el grup local de teatre, grups de comunicació familiar, o de biodansa, entre d’altres. Podeu consultar la pàgina d’Actualitat a la web de Novessendes per a informar-vos de les activitats.