L’economia del bé comú

Accions de Foment de l’Economia del Bé Comú; Adaptació de la matriu del Bé comú a organitzacions socials del tercer sector, és un projecte finançat per la Conselleria d’Economia sostenible, Sectors productius, Comerç i Treball. Aquest projecte té com a objectiu principal el foment i difusió de la cultura i pràctiques de l’Economia del Bé Comú en entitats socials.

L’Economia del Bé Comú (EBC) és un model econòmic que promou que les organitzacions, independentment del seu sector o grandària, han d’actuar en benefici de l’interès general o del bé comú. Per tant, establir el bé comú com a nord significa actuar integrant en cada pas, els valors de dignitat humana, solidaritat, justícia, sostenibilitat mediambiental, transparència i participació democràtica.

Més informació en: L’economia del Bé Comú en les entitats socials.