PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Treballem per la millora de la participació dels veïns i veïnes de Betxí en assumptes comunitaris d’interés general.

Per a això la fundació genera, impulsa i coordina iniciatives de la comunitat per a la pròpia comunitat, fomentant la promoció de la democràcia, la responsabilitat social i el compromís cívic. El projecte de participació comprén distintes activitats:

ACTIVEM BETXÍ

La finalitat de la proposta és establir unes ajudes econòmiques i recolzament tècnic a organitzacions no lucratives externes per a abordar necessitats i oportunitats de la societat de Betxí.

La idea del projecte ha de ser una iniciativa que busque resoldre un problema social i, per tant, es traduïsca en un benefici per a Betxí. Convocatòria anual junt amb l’Ajuntament de Betxí. Tots els anys publiquem les bases i el formulari de sol·licituds a la web.

Més informació en la Convocatòria

Acta de projectes seleccionats

CENTRE CÍVIC

Cessió d’espais i l’assessorament a associacions i grups locals, amb l’objecte d’enfortir les organitzacions de la societat civil.

Oferim un espai de referència a les múltiples iniciatives associatives i ciutadanes tant del municipi com de la província. En estos moments, donem suport a les activitats organitzades per la Casa de Joventut l’Espurna, com el taller de cuina, el taller de camisetes, el cineforum,…; per AFIMREB com són tai-txi, pilates i ioga; així com a grups de comunicació familiar, de biodanza o de meditació. La Fundació també proposa activitats pròpies anualment per a completar l’oferta en el municipi. Podeu consultar la página d’ACTUALITAT a la web de Novessendes per a estar informats de les activitats.

PROGRAMA DE FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ

Les entitats socials programen conjuntament les seues activitats, treballant de forma col·laborativa. D’aquesta manera, s’optimitzen els recursos i augmenta l’impacte comunicatiu. Pretenem oferir vies de participació social i desenvolupament comunitari que enriquisquen la vida sociocultural de Betxí i, abordar tota una sèrie de necessitats emergents de la comunitat.

PROGRAMA DE VOLUNTARIAT

Canalitzem la necessitat de distintes entitats quant a la gestió del voluntariat. De la mateixa manera, promovem tres grups de voluntariat a nivell local: educatiu, social i ambiental. Posem especial èmfasi a dinamitzar als jóvens i promoure el manteniment de l’Esplai. Teniu més informació al díptic i al pla del voluntariat que us adjuntem a continuació. Per a fer-se voluntari podeu inscriure-vos a la web.

Més informació en Fer-se Voluntari/ària

Més informació en Pla de Voluntariat