AVÍS LEGAL

CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL LLOC WEB

Llegisca atentament el següent avís legal relatiu al lloc web de la FUNDACIÓ NOVESSENDES (novessendes.org)

1. Introducció

El present Avís Legal regula l’ús de la pàgina web https://novessendes.org/ (d’ara endavant, la pàgina web) titularitat de FUNDACIÓ NOVESSENDES, amb CIF G12558383 i domicili social en Av/ Primer de Maig, 23-baix de Betxí (Castelló).

L’accés a la pàgina web és gratuït excepte en el relatiu al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat pels usuaris.

2. Acceptació

 

La utilització de la pàgina web atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació de totes les condicions i termes d’ús inclosos en el present Avís Legal.

Es recomana als Usuaris llegir atentament aquest Avís Legal de forma periòdica, ja que les condicions d’ús d’aquesta, recollides en l’esmentat Avís, poden sofrir modificacions.

FUNDACIÓ NOVESSENDES, es reserva la facultat de modificar unilateralment les condicions i termes d’ús d’aquesta pàgina. Qualsevol canvi en aquest sentit es publicarà de forma visible a la pàgina web, indicant la data de l’última actualització en la part superior del document. Si vosté continua fent ús dels serveis prestats a la pàgina web, una vegada modificades les condicions d’ús d’aquesta, s’entendrà que accepta les modificacions realitzades en aquestes.

3. Navegació, accés i seguretat

 

L’accés i navegació en aquest web site suposa acceptar i conéixer els advertiments legals, condicions i termes d’ús contingudes en ella. FUNDACIÓ NOVESSENDES, realitza els màxims esforços perquè la navegació es realitze en les millors condicions i evitar els perjudicis de qualsevol tipus que pogueren ocasionar-se durant aquesta.

El Titular no es fa responsable dels perjudicis, de qualsevol índole, que pogueren ocasionar-se als Usuaris per la utilització d’altres navegadors o versions diferents dels navegadors pels quals ha estat dissenyat el web site.

4. Obligacions de l’usuari

 

4.1 Obligació de fer un ús correcte de la pàgina web

Les condicions d’accés i ús d’aquesta pàgina web estan supeditades a la legalitat vigent i als principis de bona fe i ús lícit per part de l’usuari d’aquesta quedant prohibit, amb caràcter general, qualsevol tipus d’actuació en perjudici de FUNDACIÓ NOVESSENDES, i contraria al present Avís Legal.

L’usuari es compromet a utilitzar aquest servei sense incórrer en activitats que puguen ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixen els drets de FUNDACIÓ NOVESSENDES, o de tercers, o que puguen danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar la pàgina web o impedir la normal utilització d’aquesta per part d’altres usuaris.

4.2 Prohibicions

Queda prohibit l’ús d’aquesta web amb finalitats il·legals o no autoritzats, en concret i sense caràcter taxatiu:

 • Qualsevol forma de violació dels drets de tercers (dret a la intimitat, dret a la mateixa imatge, drets de propietat intel·lectual i industrial, etc.).
 • Realitzar, usant els continguts d’aquesta web, qualsevol tipus de publicitat com a enviament de correus electrònics no sol·licitats (spam) o comunicació similar.
 • Introduir virus informàtics, arxius defectuosos o qualsevol altre programari o programa informàtic que puga provocar danys o alteracions no autoritzades dels continguts o sistemes accessibles a través d’aquesta pàgina web.

5. Actualitat

 

La informació que apareix en aquest web site és la vigent en la data de la seua última actualització. El Titular es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació d’aquest web site.

6. Marques registrades

 

Totes les marques, logotips i anagrames mostrats en aquest lloc són propietat de FUNDACIÓ NOVESSENDES, o de terceres empreses. Queda expressament prohibida la utilització, sense previ consentiment, de qualsevol element d’aquesta pàgina web que siga objecte de protecció d’acord amb la legislació vigent relativa a propietat industrial. Especialment, no podran utilitzar-se marques, noms comercials, rètols d’establiments, denominacions, logotips, eslògans o qualsevol tipus de signe distintiu pertanyent al Titular.

 

7. Propietat intel·lectual

 

Tota la informació continguda en aquesta pàgina web, així com el seu disseny gràfic i els codis utilitzats, estan protegits per drets d’autor o altres drets de protecció recollits en el Reial decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual. Aquests drets pertanyen exclusivament a FUNDACIÓ NOVESSENDES, o als seus llicenciadors, per tant, queda expressament exclòs qualsevol acte de reproducció, distribució, transformació o comunicació pública, així com qualsevol tipus de cessió, del tot o part del contingut d’aquest lloc, i en general de qualsevol objecte que segons la legislació vigent siga protegible per les normes de propietat intel·lectual.

Tot el contingut del web i tot el contingut disponible a través dels productes i serveis del Titular incloent dissenys, text, gràfics, imatges, vídeo, informació, aplicacions, programari, música, so i altres arxius, així com la seua selecció i disposició (el “Contingut”) són propietat exclusiva del Titular o dels seus llicenciadors, amb tots els drets reservats.

Cap part del Contingut del web podrà ser modificada, copiada, distribuïda, emmarcada, reproduïda, republicada, descarregada, extreta, mostrada, publicada, transmesa o venuda de cap manera o per cap mitjà, totalment o parcialment, sense el previ consentiment per escrit del Titular. No es podrà carregar o republicar contingut del web en cap lloc d’Internet, Intranet o Extranet ni integrar la informació en bases de dades o compilació. Qualsevol altre ús del Contingut del web queda estrictament prohibit.

El contingut d’aquesta pàgina no ha de ser utilitzat per a difusió pública o amb finalitats comercials, i no ha de ser modificat sense el previ consentiment escrit del Titular.

8. Hiperenllaços

 

L’usuari que vulga introduir enllaços des de les seues pròpies pàgines web a la de FUNDACIÓ NOVESSENDES, haurà de complir amb les condicions que es detallen a continuació sense que el desconeixement de les mateixes evite les responsabilitats derivades de la Llei:

 1. L’enllaç únicament vincularà amb l’home page o pàgina principal però no podrà reproduir-la de cap manera (online links, còpia dels textos, gràfics, etc.).
 2. Quedarà en tot cas prohibit, d’acord amb la legislació aplicable i vigent a cada moment, establir frames o marcs de qualsevol tipus que emboliquen a aquesta pàgina o permeten la visualització dels continguts a través d’adreces d’Internet diferents de les d’aquesta i, en qualsevol cas, quan es visualitzen conjuntament amb continguts aliens a ella de manera que: (I) produïsca, o puga produir, error, confusió o engany en els usuaris sobre la veritable procedència del servei o continguts; (II) supose un acte de comparació o imitació deslleial; (III) servisca per a aprofitar la reputació de la marca i prestigi de FUNDACIÓ NOVESSENDES o (IV) de qualsevol altra forma resulte prohibit per la legislació vigent.
 3. No es realitzaran des de la pàgina que introdueix l’enllaç cap tipus de manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre FUNDACIÓ NOVESSENDES, els seus empleats o sobre les activitats que desenvolupa.
 4. En cap cas, s’expressarà a la pàgina on se situe l’enllaç que FUNDACIÓ NOVESSENDES ha prestat el seu consentiment per a la inserció del mateix o que, d’una altra forma, patrocina, col·labora, verifica o supervisa els serveis del remitent.
 5. Està prohibida la utilització de qualsevol marca denominativa, gràfica o mixta o qualsevol altre distintiu de FUNDACIÓ NOVESSENDES, dins de la pàgina del remitent excepte en els casos permesos per la Llei o expressament autoritzats per FUNDACIÓ NOVESSENDES, i sempre que es permeta, en aquests casos, un enllaç directe amb la pàgina web de FUNDACIÓ NOVESSENDES, en la forma establerta en aquesta clàusula.
 6. La pàgina que establisca l’enllaç haurà de complir fidelment amb la Llei i no podrà en cap cas disposar o enllaçar amb continguts propis o de tercers que: (i) siguen il·lícits, nocius o contraris a la moral i als bons costums (pornogràfics, violents, racistes, etc.); (ii) induïsquen o puguen induir en l’Usuari la falsa concepció que FUNDACIÓ NOVESSENDES, subscriu, recolza, s’adhereix o de qualsevol manera recolza, les idees, manifestacions o expressions, lícites o il·lícites, del remitent; (iii) resulten inadequats o no pertinents amb l’activitat de FUNDACIÓ NOVESSENDES, en atenció al lloc, continguts i temàtica de la pàgina web del remitent.
  En qualsevol cas, FUNDACIÓ NOVESSENDES, es reserva el dret a prohibir els enllaços a la seua pàgina web i a exigir la seua retirada quan aquests no complisquen les condicions exigides en aquest apartat.

9. Política de Privacitat

 

Si vol conéixer la nostra política de privacitat o de protecció de dades pot consultar la nostra POLÍTICA DE PRIVACITAT.

10. Política de Cookies

 

Si vol conéixer la nostra política de Cookies, pot consultar la nostra POLÍTICA DE COOKIES.

11. Responsabilitat

 

L’usuari serà l’únic responsable de les infraccions en què puga incórrer o dels perjudicis que es puguen causar a tercers per la indeguda o il·legítima utilització de la pàgina web.

FUNDACIÓ NOVESSENDES, no serà responsable dels possibles danys o perjudicis que es poguessen derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu dels sistemes electrònics o informàtics, motivades per causes alienes a l’empresa, dels retards o bloquejos en l’ús d’aquests sistemes causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques, sobrecàrregues en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics.

FUNDACIÓ NOVESSENDES, no garanteix la veracitat ni es responsabilitza de les conseqüències que poguessen derivar-se dels errors en els continguts proporcionats per tercers que poguessen aparèixer en aquesta pàgina web.

D’aquesta manera, FUNDACIÓ NOVESSENDES, tampoc es responsabilitza dels continguts, productes o serveis que puguen visualitzar-se mitjançant enllaços electrònics (links), directament o indirectament, a través de la pàgina web, excepte en aquells supòsits previstos en l’article 17 de la Llei 34/2002, de 12 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI). En cas que un usuari considere que existeix un lloc enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats haurà de posar-los en coneixement de FUNDACIÓ NOVESSENDES, seguint el procediment establert a l’apartat 9 d’aquest Avís Legal.

Els enllaços no representen necessàriament l’existència de relació entre FUNDACIÓ NOVESSENDES, i els particulars i entitats titulars de les pàgines a les quals donen accés ni la recomanació, promoció o identificació de FUNDACIÓ NOVESSENDES, amb les manifestacions, continguts o serveis facilitats a través d’elles. FUNDACIÓ NOVESSENDES, es reserva el dret a retirar de manera unilateral i a qualsevol moment els links que apareixen a la seua pàgina web.

FUNDACIÓ NOVESSENDES, no coneix els continguts i serveis dels llocs enllaçats i, per tant, no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels mateixos ni per qualsevol altre dany que no siga directament imputable a ella.

FUNDACIÓ NOVESSENDES, s’eximeix de responsabilitat quant a les “cookies” que tercers aliens poguessen instal·lar en el disc dur de l’ordinador de l’usuari.

12. Comunicacions

 

Per a qualsevol comunicació que calgués efectuar deuran enviar un correu electrònic a lo info@novessendes.org o enviar una comunicació escrita a FUNDACIÓ NOVESSENDES, Av./ Primer de maig, 23-baix de Betxí (castelló).

Jurisdicció i legislació aplicable

Els termes i condicions que regeixen aquest web site i totes les relacions que poguessen derivar-se es troben salvaguardats per la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l’accés o la utilització d’aquest web site serà de competència dels tribunals de València.

Dades identificatives del contacte

 

Les dades identificatives de FUNDACIÓ NOVESSENDES són:

CIF G12558383

Pot contactar amb nosaltres a través dels següents mitjans:

Telèfon: (+34) 964620010
Email: info@novessendes.org

1. Introducció

El present Avís Legal regula l’ús de la pàgina web https://novessendes.org/ (d’ara endavant, la pàgina web) titularitat de FUNDACIÓ NOVESSENDES, amb CIF G12558383 i domicili social en Av/ Primer de Maig, 23-baix de Betxí (Castelló).

L’accés a la pàgina web és gratuït excepte en el relatiu al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat pels usuaris.

2. Acceptació

 

La utilització de la pàgina web atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació de totes les condicions i termes d’ús inclosos en el present Avís Legal.

Es recomana als Usuaris llegir atentament aquest Avís Legal de forma periòdica, ja que les condicions d’ús d’aquesta, recollides en l’esmentat Avís, poden sofrir modificacions.

FUNDACIÓ NOVESSENDES, es reserva la facultat de modificar unilateralment les condicions i termes d’ús d’aquesta pàgina. Qualsevol canvi en aquest sentit es publicarà de forma visible a la pàgina web, indicant la data de l’última actualització en la part superior del document. Si vosté continua fent ús dels serveis prestats a la pàgina web, una vegada modificades les condicions d’ús d’aquesta, s’entendrà que accepta les modificacions realitzades en aquestes.

3. Navegació, accés i seguretat

 

L’accés i navegació en aquest web site suposa acceptar i conéixer els advertiments legals, condicions i termes d’ús contingudes en ella. FUNDACIÓ NOVESSENDES, realitza els màxims esforços perquè la navegació es realitze en les millors condicions i evitar els perjudicis de qualsevol tipus que pogueren ocasionar-se durant aquesta.

El Titular no es fa responsable dels perjudicis, de qualsevol índole, que pogueren ocasionar-se als Usuaris per la utilització d’altres navegadors o versions diferents dels navegadors pels quals ha estat dissenyat el web site.

4. Obligacions de l’usuari

 

4.1 Obligació de fer un ús correcte de la pàgina web

Les condicions d’accés i ús d’aquesta pàgina web estan supeditades a la legalitat vigent i als principis de bona fe i ús lícit per part de l’usuari d’aquesta quedant prohibit, amb caràcter general, qualsevol tipus d’actuació en perjudici de FUNDACIÓ NOVESSENDES, i contraria al present Avís Legal.

L’usuari es compromet a utilitzar aquest servei sense incórrer en activitats que puguen ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixen els drets de FUNDACIÓ NOVESSENDES, o de tercers, o que puguen danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar la pàgina web o impedir la normal utilització d’aquesta per part d’altres usuaris.

4.2 Prohibicions

Queda prohibit l’ús d’aquesta web amb finalitats il·legals o no autoritzats, en concret i sense caràcter taxatiu:

 • Qualsevol forma de violació dels drets de tercers (dret a la intimitat, dret a la mateixa imatge, drets de propietat intel·lectual i industrial, etc.).
 • Realitzar, usant els continguts d’aquesta web, qualsevol tipus de publicitat com a enviament de correus electrònics no sol·licitats (spam) o comunicació similar.
 • Introduir virus informàtics, arxius defectuosos o qualsevol altre programari o programa informàtic que puga provocar danys o alteracions no autoritzades dels continguts o sistemes accessibles a través d’aquesta pàgina web.

5. Actualitat

 

La informació que apareix en aquest web site és la vigent en la data de la seua última actualització. El Titular es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació d’aquest web site.

6. Marques registrades

 

Totes les marques, logotips i anagrames mostrats en aquest lloc són propietat de FUNDACIÓ NOVESSENDES, o de terceres empreses. Queda expressament prohibida la utilització, sense previ consentiment, de qualsevol element d’aquesta pàgina web que siga objecte de protecció d’acord amb la legislació vigent relativa a propietat industrial. Especialment, no podran utilitzar-se marques, noms comercials, rètols d’establiments, denominacions, logotips, eslògans o qualsevol tipus de signe distintiu pertanyent al Titular.

 

7. Propietat intel·lectual

 

Tota la informació continguda en aquesta pàgina web, així com el seu disseny gràfic i els codis utilitzats, estan protegits per drets d’autor o altres drets de protecció recollits en el Reial decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual. Aquests drets pertanyen exclusivament a FUNDACIÓ NOVESSENDES, o als seus llicenciadors, per tant, queda expressament exclòs qualsevol acte de reproducció, distribució, transformació o comunicació pública, així com qualsevol tipus de cessió, del tot o part del contingut d’aquest lloc, i en general de qualsevol objecte que segons la legislació vigent siga protegible per les normes de propietat intel·lectual.

Tot el contingut del web i tot el contingut disponible a través dels productes i serveis del Titular incloent dissenys, text, gràfics, imatges, vídeo, informació, aplicacions, programari, música, so i altres arxius, així com la seua selecció i disposició (el “Contingut”) són propietat exclusiva del Titular o dels seus llicenciadors, amb tots els drets reservats.

Cap part del Contingut del web podrà ser modificada, copiada, distribuïda, emmarcada, reproduïda, republicada, descarregada, extreta, mostrada, publicada, transmesa o venuda de cap manera o per cap mitjà, totalment o parcialment, sense el previ consentiment per escrit del Titular. No es podrà carregar o republicar contingut del web en cap lloc d’Internet, Intranet o Extranet ni integrar la informació en bases de dades o compilació. Qualsevol altre ús del Contingut del web queda estrictament prohibit.

El contingut d’aquesta pàgina no ha de ser utilitzat per a difusió pública o amb finalitats comercials, i no ha de ser modificat sense el previ consentiment escrit del Titular.

8. Hiperenllaços

 

L’usuari que vulga introduir enllaços des de les seues pròpies pàgines web a la de FUNDACIÓ NOVESSENDES, haurà de complir amb les condicions que es detallen a continuació sense que el desconeixement de les mateixes evite les responsabilitats derivades de la Llei:

 1. L’enllaç únicament vincularà amb l’home page o pàgina principal però no podrà reproduir-la de cap manera (online links, còpia dels textos, gràfics, etc.).
 2. Quedarà en tot cas prohibit, d’acord amb la legislació aplicable i vigent a cada moment, establir frames o marcs de qualsevol tipus que emboliquen a aquesta pàgina o permeten la visualització dels continguts a través d’adreces d’Internet diferents de les d’aquesta i, en qualsevol cas, quan es visualitzen conjuntament amb continguts aliens a ella de manera que: (I) produïsca, o puga produir, error, confusió o engany en els usuaris sobre la veritable procedència del servei o continguts; (II) supose un acte de comparació o imitació deslleial; (III) servisca per a aprofitar la reputació de la marca i prestigi de FUNDACIÓ NOVESSENDES o (IV) de qualsevol altra forma resulte prohibit per la legislació vigent.
 3. No es realitzaran des de la pàgina que introdueix l’enllaç cap tipus de manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre FUNDACIÓ NOVESSENDES, els seus empleats o sobre les activitats que desenvolupa.
 4. En cap cas, s’expressarà a la pàgina on se situe l’enllaç que FUNDACIÓ NOVESSENDES ha prestat el seu consentiment per a la inserció del mateix o que, d’una altra forma, patrocina, col·labora, verifica o supervisa els serveis del remitent.
 5. Està prohibida la utilització de qualsevol marca denominativa, gràfica o mixta o qualsevol altre distintiu de FUNDACIÓ NOVESSENDES, dins de la pàgina del remitent excepte en els casos permesos per la Llei o expressament autoritzats per FUNDACIÓ NOVESSENDES, i sempre que es permeta, en aquests casos, un enllaç directe amb la pàgina web de FUNDACIÓ NOVESSENDES, en la forma establerta en aquesta clàusula.
 6. La pàgina que establisca l’enllaç haurà de complir fidelment amb la Llei i no podrà en cap cas disposar o enllaçar amb continguts propis o de tercers que: (i) siguen il·lícits, nocius o contraris a la moral i als bons costums (pornogràfics, violents, racistes, etc.); (ii) induïsquen o puguen induir en l’Usuari la falsa concepció que FUNDACIÓ NOVESSENDES, subscriu, recolza, s’adhereix o de qualsevol manera recolza, les idees, manifestacions o expressions, lícites o il·lícites, del remitent; (iii) resulten inadequats o no pertinents amb l’activitat de FUNDACIÓ NOVESSENDES, en atenció al lloc, continguts i temàtica de la pàgina web del remitent.
  En qualsevol cas, FUNDACIÓ NOVESSENDES, es reserva el dret a prohibir els enllaços a la seua pàgina web i a exigir la seua retirada quan aquests no complisquen les condicions exigides en aquest apartat.

9. Política de Privacitat

 

Si vol conéixer la nostra política de privacitat o de protecció de dades pot consultar la nostra POLÍTICA DE PRIVACITAT.

10. Política de Cookies

 

Si vol conéixer la nostra política de Cookies, pot consultar la nostra POLÍTICA DE COOKIES.

11. Responsabilitat

 

L’usuari serà l’únic responsable de les infraccions en què puga incórrer o dels perjudicis que es puguen causar a tercers per la indeguda o il·legítima utilització de la pàgina web.

FUNDACIÓ NOVESSENDES, no serà responsable dels possibles danys o perjudicis que es poguessen derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu dels sistemes electrònics o informàtics, motivades per causes alienes a l’empresa, dels retards o bloquejos en l’ús d’aquests sistemes causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques, sobrecàrregues en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics.

FUNDACIÓ NOVESSENDES, no garanteix la veracitat ni es responsabilitza de les conseqüències que poguessen derivar-se dels errors en els continguts proporcionats per tercers que poguessen aparèixer en aquesta pàgina web.

D’aquesta manera, FUNDACIÓ NOVESSENDES, tampoc es responsabilitza dels continguts, productes o serveis que puguen visualitzar-se mitjançant enllaços electrònics (links), directament o indirectament, a través de la pàgina web, excepte en aquells supòsits previstos en l’article 17 de la Llei 34/2002, de 12 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI). En cas que un usuari considere que existeix un lloc enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats haurà de posar-los en coneixement de FUNDACIÓ NOVESSENDES, seguint el procediment establert a l’apartat 9 d’aquest Avís Legal.

Els enllaços no representen necessàriament l’existència de relació entre FUNDACIÓ NOVESSENDES, i els particulars i entitats titulars de les pàgines a les quals donen accés ni la recomanació, promoció o identificació de FUNDACIÓ NOVESSENDES, amb les manifestacions, continguts o serveis facilitats a través d’elles. FUNDACIÓ NOVESSENDES, es reserva el dret a retirar de manera unilateral i a qualsevol moment els links que apareixen a la seua pàgina web.

FUNDACIÓ NOVESSENDES, no coneix els continguts i serveis dels llocs enllaçats i, per tant, no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels mateixos ni per qualsevol altre dany que no siga directament imputable a ella.

FUNDACIÓ NOVESSENDES, s’eximeix de responsabilitat quant a les “cookies” que tercers aliens poguessen instal·lar en el disc dur de l’ordinador de l’usuari.

12. Comunicacions

 

Per a qualsevol comunicació que calgués efectuar deuran enviar un correu electrònic a lo info@novessendes.org o enviar una comunicació escrita a FUNDACIÓ NOVESSENDES, Av./ Primer de maig, 23-baix de Betxí (castelló).

Jurisdicció i legislació aplicable

Els termes i condicions que regeixen aquest web site i totes les relacions que poguessen derivar-se es troben salvaguardats per la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l’accés o la utilització d’aquest web site serà de competència dels tribunals de València.

Dades identificatives del contacte

 

Les dades identificatives de FUNDACIÓ NOVESSENDES són:

CIF G12558383

Pot contactar amb nosaltres a través dels següents mitjans:

Telèfon: (+34) 964620010
Email: info@novessendes.org