PROJECTES

Objectius de les activitats planificades per la fundació novessendes

01
Promoció i la recerca de formes de participació ciutadana, institucional i empresarial en la vida pública

La promoció i la recerca de formes de participació ciutadana, institucional i empresarial en la vida pública. Impulsem la implicació dels diferents sectors de la societat en la detecció de necessitats i la forma d’abordar-les. Desenvolupem actuacions, de caràcter cívic o social i d’interés general, dirigides a millorar la qualitat de vida de la ciutadania en general i el progrés local en el seu sentit més ampli.

02
Articular programes de caràcter cultural i educatiu

Articular programes de caràcter cultural i educatiu que contribuïsquen al desenvolupament humà, la justícia social, el creixement personal, la defensa del medi ambient i, la difusió i promoció de la cultura i el seu patrimoni, en relació a la comarca de la Plana Baixa i a la localitat de Betxí, en particular.

03
Col·laborar amb la comunitat educativa dels centres d’ensenyança

Col·laborar amb la comunitat educativa dels centres d’ensenyança per a potenciar l’educació en valors i promocionar la participació activa del jovent.

04
Col·laborar en les polítiques públiques dirigides a l’educació i sensibilització

Col·laborar en les polítiques públiques dirigides a l’educació i sensibilització per a una ciutadania global, en el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

05
Realitzar intervencions en cooperació internacional

I també realitzar intervencions en cooperació internacional per al desenvolupament i el foment de la solidaritat entre els pobles.

Àrees d'actuació

Participació ciutadana

Participació ciutadana

Treballem en la millora de la participació dels veïns i veïnes de Betxí en assumptes comunitaris d’interés general. Per a això, la fundació genera, impulsa i coordina iniciatives de la comunitat per a la mateixa comunitat, fomentant la promoció de la democràcia, la responsabilitat social i el compromís cívic.
Llegir més
Educació per a la ciutadania global

Educació per a la ciutadania global

Projectes educatius i de sensibilització social, amb l’objectiu de construir una ciutadania crítica, compromesa amb la transformació de la realitat local i global, i el desenvolupament humà sostenible, inclusiu i equitatiu des del compromís i la solidaritat.
Llegir més
Horta del Rajolar

Horta del Rajolar

Aquesta iniciativa suposa la realització d’una activitat d’economia social per part de la Fundació Novessendes, amb la creació de dos llocs de treball directes, la recuperació de terrenys de l’horta tradicional i l’oportunitat d’un consum de proximitat i compromés amb la comunitat i el medi ambient.
Llegir més