Treballem en projectes educatius i de sensibilització social, a escala autonòmica i internacional, en coherència amb la cultura de pau i els ODS.

Educació per la ciutadania global

Duem a terme programes d’Educació per a la Ciutadania Global a escala internacional en Nicaragua i Guatemala, i en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. Projectes educatius i de sensibilització social, amb l’objectiu de construir una ciutadania crítica, compromesa, en l’àmbit personal i col·lectiu, amb la transformació de la realitat local i global, i el desenvolupament humà sostenible, inclusiu i equitatiu des del compromís i la solidaritat.

Realitzem accions transversals educatives que afavoreixen la col·laboració entre l’educació formal i no formal, i que potencien els valors ètics i morals necessaris per a desenvolupar una ciutadania crítica i compromesa amb l’entorn i la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. Col·laborem amb la comunitat educativa dels centres educatius, AMPA, entitats socials, l’administració pública i grups de voluntariat, amb l’objectiu d’obtenir més impacte educatiu i unir forces.

23330

Persones beneficiàries anualment

4160

Beques d'estudis

390

Centres educatius, entitats socials i administracions públiques en les quals treballem en xarxa

Projectes

Vamos a estudiar

Vamos a estudiar

En l’any 2002 posem en marxa el Fons d’Educació i Cultura “Per una vida digna”, consistent en un programa de beques d’estudi, en cooperació amb la Fundación Fuente de Vida de Nicaragua. S’han atorgat fins a la data 416 beques, la finalitat de les quals ha sigut facilitar una educació continuada com a forma de procurar canvis significatius i duradors que ajuden a trencar el cercle de la pobresa en les persones i famílies beneficiàries.

El programa de beques finalitza en el 2018, quan l’alumnat que comença des de Primària amb la beca acaben els seus estudis universitaris. Per això, des de 2017 a 2022 es va posar en marxa el programa “VAMOS A ESTUDIAR”, destinat a menors que es troben en risc social, en el carrer, fent treball infantil informal i que el Ministeri de la Família nicaragüenca els cataloga com a xiquetes i xiquets treballadors.
De la banca armada a la banca ètica

De la banca armada a la banca ètica

El projecte es desenvolupa en col·laboració amb Setem Comunitat Valenciana i el Centre Delàs . I és finançat per la Generalitat Valenciana mitjançant la convocatòria de subvencions per al finançament de projectes d’educació per a la ciutadania global en l’àmbit de la Comunitat Valenciana de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica.

Pots consultar més informació ací. Pots calcular la teua petjada en armes ací.
Transformant el nostre món: Secundària

Transformant el nostre món: Secundària

L’abril de 2019 encetem el projecte d’Educació per a la Ciutadania Global, Transformant el nostre món, canviem les regles de joc amb l’Economia del Bé Comú, on es promou dins dels centres d’educació secundària la consciència crítica i la participació per al foment d’un desenvolupament sostenible. Impulsant el compromís de la comunitat educativa en la defensa dels ODS, alienada amb els DDHH, a través dels principis i valors de l’EBC com a línia estratègica (dignitat humana, solidaritat i justícia social, sostenibilitat mediambiental, participació democràtica). Creiem en un model de ciutadania compromesa activament en la consecució d’un món més equitatiu i sostenible, a través del foment de comportaments responsables com la solidaritat, la justa distribució de la riquesa, el consum ètic i ecològic, el comerç just, les finances ètiques, una cultura general de respecte i tolerància a les persones, l’equitat de gènere i el racional aprofitament dels recursos i el respecte pel medi ambient. El projecte és finançat per la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació. Pots consultar més informació ací.
Transformant el nostre món: Formació professional

Transformant el nostre món: Formació professional

En el projecte d’Educació per a la Ciutadania Global, Transformant el nostre món; Educant en principis i valors de l’Economia del bé comú en formació professional, pretenem impulsar el compromís de la Formació Professional valenciana en la defensa dels ODS, alienada amb els DD.HH., a través dels principis i valors de l’EBC com a línia estratègica (dignitat humana, solidaritat i justícia social, sostenibilitat mediambiental, participació democràtica i Transparència). Desenvolupa i contrasta una proposta d’integració dels principis i valors EBC en el currículum d’FP (Administració i Finances), a través de la creació d’un grup-seminari d’experts i la implantació de la programació didàctica en 10 grups de centres educatius de tota la Comunitat Valenciana. Per altra banda, també té com a objectiu sensibilitzar a les institucions educatives i òrgans de govern educatius en la necessitat d’adaptar el currículum a les noves circumstàncies de l’entorn global i potenciar l’educació inclusiva i equitativa, que promoga l’economia sostenible, amb enfocament en DD.HH. i ODS, per al canvi que necessitem cap a un entorn productiu en el marc de la ciutadania global.
Pots consultar més informació ací.
Llaurant un futur sostenible

Llaurant un futur sostenible

El projecte Sobirania Alimentària: Llaurant un futur sostenible té com a objectiu sensibilitzar a la ciutadania sobre el paper de l’agroecologia i la sobirania alimentària com agents transformadors cap a un sistema alimentari econòmica, social i mediambientalment sostenible.

Aquest projecte d’ Educació per la Ciutadania Global vol dotar a la ciutadania d’informació i coneixements per al desenvolupament d’estils de vida en harmonia amb la naturalesa, i compromesos amb la construcció d’una societat solidària, justa i equitativa, amb tres tipus d’activitats: Visibilització de projectes i creació de xarxes en el sector agroecològic; Sensibilització de la població en general a través de xerrades i tallers pràctics; Activitats de sensibilització en menjadors escolars.

El projecte és finançat per la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació.

Per a més informació: www.llaurant.com
Emprenedoria social juvenil

Emprenedoria social juvenil

En aquest projecte promovem l’Emprenedoria Social Juvenil com una acció en la qual el jovent, al voltant d’una motivació social, s’organitza per a dur a terme iniciatives de transformació social basades en els seus interessos i necessitats. Amb la finalitat de promoure la participació de la població juvenil, a través d’una idea que oferisca un servei a la comunitat, basat en els principis i valors de l’Economia del Bé Comú (dignitat humana, solidaritat i justícia social, sostenibilitat mediambiental i transparència i participació democràtica). Les persones joves són protagonistes en aquestes accions, comptant amb el suport de Novessendes i altres agents socials, que s’impliquen de diverses formes. Aquesta forma d’emprenedoria contribueix positivament al desenvolupament del jovent i la millora comunitària.

Pots veure els vídeos resultants del projecte ací.
Ecosafe

Ecosafe

ECOSAFE (Escola Conscient, Saludable i Feliç) és un projecte que dóna resposta a les necessitats de millora de la convivència de tots els agents de la comunitat educativa, infants, famílies i docents, del centre d’Educació primària Cervantes-Dualde de Betxí.

El projecte afavoreix l’educació integral des de la perspectiva del benestar fent ús dels recursos actitudinals, relacionals i psicofísics mitjançant la pràctica del ioga. Dins del projecte s’han realitzat tallers amb alumnat i professorat amb l’objectiu d’augmentar l’èxit escolar i l’educació de la interioritat amb tècniques d’higiene postural, treball de valors personals, socials, autoestima i treball en grup.
Aula Compartida

Aula Compartida

Durant els cursos escolars de 2017/18 i 2018/19 vam col·laborar amb l’IES Betxí en el Programa Aula compartida (PAC), que té la finalitat de prevenir i reduir l’absentisme i l’abandó prematur del sistema educatiu. Aquest programa estableix un espai educatiu compartit dins d’un entorn formatiu, combinant les activitats lectives amb tallers o altres activitats pràctiques per a l’aproximació al món laboral.

L’alumnat participant en el projecte, en total 12 alumnes de secundària durant les dues edicions, ens visitaven un dia a la setmana a l’Horta del Rajolar, per fer activitats adaptades a les seues necessitats i propostes, a través de les quals, aprenien el funcionament de l’agricultura ecològica, i habilitats socials per a la seua inserció sociolaboral.
Visions d'educació

Visions d'educació

El projecte Visions d’educació: Propostes per a un debat Guatemala-Comunitat Valenciana, amb la ferramenta de l’educació com a base del desenvolupament personal i comunitari, té com a objectiu millorar la percepció i compromís en els problemes que afecten els països empobrits i les seues característiques, a la fi de promoure el compromís actiu i una consciència solidària del jovent valencià.

Conscienciant a joves valencians sobre la realitat que viuen joves de la seua edat en les comunitats d’Ixcán (Guatemala), realitzant un intercanvi de visions sobre els drets a l’educació d’homes i dones, com a ferramenta de desenvolupament per als pobles.

Pots veure el material audiovisual resultant del projecte ací.