PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Treballem per la millora de la participació dels veïns i veïnes de Betxí en assumptes comunitaris d’interés general.

Generem, impulsem i coordinem iniciatives de la comunitat per a la mateixa comunitat, fomentant la promoció de la democràcia, la responsabilitat social i el compromís cívic. Donem suport a propostes ciutadanes i associatives per a abordar necessitats i oportunitats de la comunitat i millorar l’entorn més pròxim, fomentant així que la ciutadania organitzada duga a terme accions dirigides a millorar la qualitat de vida i l’entorn.

En els diferents projectes tenim com a objectiu donar a la ciutadania eines i recursos per enfortir el teixit associatiu i la transparència dins les entitats locals. Per una banda unint totes les iniciatives ciutadanes de les entitats locals, visibilitzant i potenciant el compromís cívic, i per altra, donant-los recursos per facilitar la seua tasca associativa diària.

IMPACTE

Persones beneficiàries anualment

Entitats i administracions públiques en les quals treballem en xarxa

Projectes ciutadans recolzats en Activem Betxí des de 2014

ACTIVEM BETXÍ

CENTRE CÍVIC I RECURSOS ASSOCIATIUS

ESPLAI

PROGRAMA DE VOLUNTARIAT

XARXES DE COOPERACIÓ

L’ECONOMIA DEL BÉ COMÚ