Participació ciutadana

Treballem per la millora de la participació dels veïns i veïnes de Betxí en assumptes comunitaris d’interés general.

Generem, impulsem i coordinem iniciatives de la comunitat per a la mateixa comunitat, fomentant la promoció de la democràcia, la responsabilitat social i el compromís cívic. Donem suport a propostes ciutadanes i associatives per a abordar necessitats i oportunitats de la comunitat i millorar l’entorn més pròxim, fomentant així que la ciutadania organitzada duga a terme accions dirigides a millorar la qualitat de vida i l’entorn.

En els diferents projectes tenim com a objectiu donar a la ciutadania eines i recursos per enfortir el teixit associatiu i la transparència dins les entitats locals. Per una banda, unint totes les iniciatives ciutadanes de les entitats locals, visibilitzant i potenciant el compromís cívic, i per altra, donant-los recursos per facilitar la seua tasca associativa diària.

45090

Persones beneficiàries anualment

180

Entitats i administracions públiques en les quals treballem en xarxa

730

Projectes ciutadans recolzats en Activem Betxí des de 2014

Projectes

Projectes

Activem Betxí

Activem Betxí

Activem Betxí, són unes ajudes anuals, convocades conjuntament amb l’Ajuntament de Betxí des del 2014, per a recolzar econòmicament i tècnicament propostes ciutadanes i associatives, externes a la fundació, que aborden necessitats i oportunitats de la societat de Betxí.

Les idees dels projectes que es presenten són iniciatives que busquen resoldre un problema social i, per tant, puguen traduir-se en un benefici per a Betxí. Les propostes s’engloben dins de diferents problemàtiques: crisi i treball, ecologia, dèficit de democràcia i participació, infraestructures, joventut, acció social, educació i emprenedoria social. Tots els anys publiquem les bases i el formulari de sol·licitud a la web.
Centre cívic i recursos associatius

Centre cívic i recursos associatius

Amb la cessió d’espais i l’assessorament a associacions i grups locals, oferim vies de participació social i desenvolupament comunitari que enriquisquen la vida sociocultural de Betxí i, abordem tota una sèrie de necessitats emergents de la comunitat, amb l’objectiu d’enfortir les organitzacions de la societat civil.

Oferim un espai de referència a les múltiples iniciatives associatives i ciutadanes tant del municipi com de la província. Al llarg dels anys hem donat suport a les activitats organitzades per diferents entitats com l’Associació Casa de Joventut l’Espurna, AFIMREB, l’Associació Valenciana per al foment de l’EBC, l’Associació Betxí Art Compromés, el grup local de teatre, grups de comunicació familiar, o de biodansa, entre d’altres. Podeu consultar la pàgina d’Actualitat a la web de Novessendes per a informar-vos de les activitats.
Esplai

Esplai

Esplai Juga el dissabte és un projecte educatiu dirigit a xiquetes i xiquets de 6 a 12 anys i les seues famílies. Les activitats es fan els dissabtes de matí. Mitjançant el joc, l’aprenentatge compartit, el diàleg, l’aventura, la imaginació i la creativitat, treballem amb els infants i les seues famílies cap a una educació que promou la ciutadania activa i l’aprenentatge en valors.

En aquest projecte col·laborem amb l’Associació d’Esplais de Castelló (AECA), i fem xarxa amb altres esplais de la província de Castelló, d’Almassora, les Alqueries i barris de Castelló de la Plana.
Programa de voluntariat

Programa de voluntariat

Creiem en una manera de fer voluntariat en la qual les persones fan seu el projecte ciutadà en el qual s’involucren. Dins de la Fundació promovem tres grups de voluntariat en l’àmbit local: educatiu, social i ambiental. Posem especial èmfasi a dinamitzar a joves i promoure el manteniment de projectes d’associacionisme juvenil i d’oci educatiu infantil en l’Esplai. Entenem que per a tindre un voluntariat fort hem de col·laborar amb aquelles entitats que tenen gent treballant al seu temps lliure per la millora i la transformació de la realitat, i per això mantenim la relació constant amb associacions locals que treballen al territori. Molts cops aquestes entitats locals no tenen l’estructura legal necessària per a acollir al voluntariat, per això canalitzem la necessitat d’aquestes, pel que fa a la gestió del voluntariat.

Per a fer voluntariat podeu inscriure-vos a la web en Col·labora.

Més informació en Pla de Voluntariat.
Xarxes de cooperació

Xarxes de cooperació

Participem en xarxes i col·laborem en projectes amb altres entitats socials: Coordinadora Valenciana d’ONGD (CVONGD), Associació Valenciana d’Econòmica del Bé Comú (AVEBC), Associació d’Esplais de Castelló (AECA), Associación Espanyola de Fundaciones (AEF), entre altres.

Participem en Fires i altres espais de generació d’aprenentatge compartit: fires d’economia solidària, fires d’agroecologia i fòrums de participació. I generem projectes en cooperació amb altres entitats: Promoció de l’economia sostenible i les finances ètiques, així com activitats de promoció econòmica a l’interior de la província de Castelló per a la dinamització dels productes de proximitat.
L'Economia del bé comú

L'Economia del bé comú

Accions de Foment de l’Economia del Bé Comú; Adaptació de la matriu del Bé comú a organitzacions socials del tercer sector, és un projecte finançat per la Conselleria d’Economia sostenible, Sectors productius, Comerç i Treball. Aquest projecte té com a objectiu principal el foment i difusió de la cultura i pràctiques de l’Economia del Bé Comú en entitats socials. L’Economia del Bé Comú (EBC) és un model econòmic que promou que les organitzacions, independentment del seu sector o grandària, han d’actuar en benefici de l’interès general o del bé comú. Per tant, establir el bé comú com a nord significa actuar integrant, en cada pas, els valors de dignitat humana, solidaritat, justícia, sostenibilitat mediambiental, transparència i participació democràtica.

Més informació en: L’economia del Bé Comú en les entitats socials.