Més de 70 persones escolten a Pascual Serrano de mans del Col·lectiu