Novessendes participa en la reunió entre Hisenda i Fiare per a explorar fórmules de col·laboració amb la banca ètica