Acaba el trimestre del grup de temps lliure JUGA EL DISSABTE!