ALUMNES QUE MILLOREN LA CONVIVÈNCIA I TREBALLEN VALORS A L’IES