En novessendes.org, ens esforcem per garantir que la nostra plataforma siga accessible per a totes les persones, incloent-hi aquelles amb discapacitats. Estem compromesos a fer que el nostre lloc web siga fàcilment accessible i utilitzable per a tots els usuaris, independentment de la seua capacitat o tecnologia utilitzada per a accedir al nostre lloc web. Per a aconseguir aquest objectiu, hem implementat les següents pràctiques d’accessibilitat en el nostre lloc web: Disseny: el nostre lloc web està dissenyat per a ser compatible amb diferents grandàries de pantalla, dispositius mòbils i navegadors web. Navegació clara i consistent: el contingut del nostre lloc web s’organitza de manera clara i consistent per a ajudar els usuaris a trobar fàcilment el que estan buscant. A més, proporcionem etiquetes adequades i descripcions de contingut per a ajudar els usuaris a navegar el nostre lloc web. Accessibilitat del contingut: treballem per a garantir que tot el contingut del nostre lloc web siga fàcilment accessible, incloses imatges i vídeos, proporcionant alternatives textuals. Ús de tecnologia d’assistència: el nostre lloc web és compatible amb tecnologies d’assistència, com a lectors de pantalla i teclats de navegació. Proves regulars: regularment provem el nostre lloc web per a verificar la seua accessibilitat i fer millores on siga necessari. Estem compromesos a continuar millorant l’accessibilitat del nostre lloc web. Si té alguna pregunta, comentari o suggeriment sobre l’accessibilitat del nostre lloc web, no dubte a contactar-nos. Agraïm els seus comentaris i sempre estem treballant per a millorar l’experiència dels usuaris en el nostre lloc web.
novessendes.org s’ha compromés a fer accessibles els seus llocs web, de conformitat amb el  Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic, per la qual es transposa a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell. La present declaració d’accessibilitat s’aplica al portal institucional www.novessendes.org
Situació de compliment
Aquest lloc web és parcialment conforme amb l’RD 1112/2018 a causa de les excepcions i a la falta de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.
Contingut no accessible
El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:
 1. Falta de conformitat amb l’RD 1112/2018
  • A causa de l’automatització d’algunes de les publicacions podrien existir pàgines amb un ús incorrecte d’etiquetes HTML.
  • Existeixen documents en format PDF que no compleixen amb la normativa existint en alguns d’ells, una alternativa textual HTML que compleix la normativa.
  • Podrien existir fallades puntuals d’edició en alguna pàgina web.
 2. Càrrega desproporcionada
  • No aplica.
 3. Contingut que no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable
  • Arxius ofimàtics en PDF o altres formats, així com aplicacions publicades abans del 20 de setembre de 2018 que no complisquen íntegrament tots els requisits d’accessibilitat.
  • Continguts multimèdia en directe.
  • Contingut multimèdia pregravat de base temporal del ple i rodes de premsa, o publicat abans de l’entrada en vigor del Reial decret.
  • Serveis de mapa i cartografia en línia.
Preparació de la present declaració d’accessibilitat
La present declaració va ser preparada el 13 de setembre de 2023. El mètode emprat per a preparar la declaració ha sigut una autoavaluació duta a terme pel propi organisme. Última revisió de la declaració: 13 de setembre de 2023.
Observacions i dades de contacte
Pot realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2 del RD 1112/2018) com per exemple:
 • informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web
 • transmetre altres dificultats d’accés al contingut
 • formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web
A través de les següents vies: Correu electrònic: info@novessendes.org Les comunicacions seran rebudes i tractades per la Subdirecció General de Serveis Web, Transparència i Protecció de Dades (Secretaria General Tècnica), com a unitat responsable dels continguts d’aquest lloc web.
Procediment d’aplicació
A través d’aquest procediment podrà iniciar una reclamació per a conéixer i oposar-se als motius de la desestimació d’una sol·licitud d’informació accessible o queixa, instar l’adopció de les mesures oportunes en el cas de no estar d’acord amb la decisió adoptada, o exposar les raons per les quals es considera que la resposta no compleix amb els requisits exigits. Enllaç al Procediment de reclamació contra la desestimació de la sol·licitud o queixa en matèria d’accessibilitat web, que ha de dirigir a la Unitat responsable d’accessibilitat d’aquest Ministeri, o si la reclamació és per una actuació d’aquesta Unitat, al superior jeràrquic d’aquesta.
Contingut opcional
La versió actualment visible d’aquest lloc web és de stembre de 2023 i en aqueixa data es va fer la revisió del nivell d’accessibilitat vigent en aquell moment. A partir d’aquesta data es duen a terme revisions parcials diàries del contingut web nou o modificat, tant de les plantilles com de les pàgines i documents finals publicats, a fi d’assegurar el compliment dels requeriments d’accessibilitat de la Norma UNE-EN 301549:2019, considerant les excepcions del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre. Entre altres s’adopten les següents mesures per a facilitar l’accessibilitat: Utilització de text alternatiu en les imatges Els enllaços ofereixen detalls de la funció o destí de l’enllaç. Ús dels estàndards del W3C: *XHTML 1.0, *CSS 3.0, *WAI *AA.