Escola de ciutadania: “La producció d’energia en mans de la ciutadania”