Fundació de l’Associació d’economia del Bé Comú a Castelló