Jornada per a regidors i tècnics de participació i joventut al setembre