La intervenció artística com a eina de participació social