La Fundació expliquem en que ens gastem els diners: Memòria de 2013