NECESSITEM LES TEUES ACCIONS PER A PARTICIPAR EN LES JUNTES D’ACCIONISTES DE LES GRANS ENTITATS FINANCERES