Notícia a la xarxa de Fundacions Cíviques sobre “Fundació Novessendes”