NOVES APORTACIONS AL CONEIXEMENT DEL PALAU DE BETXÍ