Novessendes participa d’un estudi d’entitats cíviques a nivell nacional