Presentació del programa de suport a emprenedors 2014