OTTO EDUARD VEDRÍ PIQUER

Graduat en Criminologia i especialista en seguretat i prevenció

Graduat en Criminologia i especialista en seguretat i prevenció