Les ONGD demanem a un canvi en els hàbits de consum per a respectar els drets de les comunitats productores